Thứ Bảy, Tháng Hai 29

Cuộc cách mạng “chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên”

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh nguồn nhân lực của ngành Y tế Việt Nam nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng, chúng ta có thể thấy rõ sự tụt hậu so với sự phát triển của nền kinh tế so với Y học các nước khác trong khu vực. Chính vì vậy, bộ Y tế đưa ra quyết định đến năm 2021 việc “ chuẩn hóa trình độ Cao đẳng ” nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phải được thực hiện.

Thực trạng ngành Y tế nói chung

Tại Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tinh giảm biên chế. Bà Hà Thị Kim Phượng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tỷ số Điều dưỡng so với Bác sĩ của Việt Nam đang thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta mới chỉ có 1,8 Điều dưỡng, Hộ sinh/bác sĩ, trong khi đó từ năm 2008 các quốc gia như: Philippin đã là: 3,1; Thái Lan: 7,0; Indonesia: 8,0.

Cuộc cách mạng chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên
Cuộc cách mạng ” chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên “

Nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược của Việt Nam chẳng những vừa thiếu mà còn yếu. Đến nay, cả nước có 120.875 Điều dưỡng thì 92.000 người trong số đó chỉ có trình độ Trung Cấp (chiếm 76,2%); số kỹ thuật viên có trình độ tương tự cũng chiếm tới 64,7%; lĩnh vực dược chiếm tỷ lệ người có trình độ Trung Cấp chiếm tới 77,8%.

Chuẩn hóa trình độ nguồn nhân lực Y tế

Trình độ của nguồn nhân lực hạn chế đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng điều trị, chăm sóc cho người bệnh. Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Y tế đã có Thông tư quy định về việc chuẩn hóa nguồn nhân lực. Theo đó, từ ngày 1/1/2021 các chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y, Dược hạng IV sẽ phải chuẩn hóa trình độ Cao Đẳng.

Lộ trình được thực hiện như sau: từ ngày 1/1/2021 ngành y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ từ Cao Đẳng trở lên vào các chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y, Dược. Từ ngày 1/1/2025 số viên chức Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y, Dược đang công tác trong ngành phải chuẩn hóa để đạt trình độ Cao Đẳng, chức danh trình độ Trung Cấp sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Đối với các viên chức có trình độ Trung Cấp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2015 sẽ không bắt buộc phải học chuẩn hóa lên trình độ Cao Đẳng.

(nguồn: dantri.com.vn)

Cuộc cách mạng chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên bp

Call Now ButtonTHẦY SƠN