Chủ Nhật, Tháng Tư 5

Điều dưỡng

Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống các ngành Y tế

Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống các ngành Y tế

Điều dưỡng
Trong quá trình phát triển của nhân loại, chăm sóc y tế đóng vai trò rất quan trọng. Để thực hiện mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh, người Điều dưỡng phải nhận biết đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu trình độ kiến thức trong từng hoạt động chuyên môn. Có thể thấy, vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống y tế là rất quan trọng. I. Điều dưỡng và các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO) Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Điều dưỡng là một bộ phận quan trọng trong chăm sóc y tế, là trụ cột của hệ thống y tế. ở mỗi nước, muốn nâng cao chất lượng y tế phải chú trọng đến nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng. WHO khuyến cáo các nước xây dựng và phát triển điều dưỡng theo các định hướng: Điều dưỡng là khoa học về chăm sóc bệnh nhân Điều dưỡng là một ngành học Điề
Cuộc cách mạng “chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên”

Cuộc cách mạng “chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng viên”

Điều dưỡng
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh nguồn nhân lực của ngành Y tế Việt Nam nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng, chúng ta có thể thấy rõ sự tụt hậu so với sự phát triển của nền kinh tế so với Y học các nước khác trong khu vực. Chính vì vậy, bộ Y tế đưa ra quyết định đến năm 2021 việc “ chuẩn hóa trình độ Cao đẳng ” nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phải được thực hiện. Thực trạng ngành Y tế nói chung Tại Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tinh giảm biên chế. Bà Hà Thị Kim Phượng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tỷ số Điều dưỡng so với Bác sĩ của Việt Nam đang thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta mới chỉ có 1,8 Điều dưỡng, Hộ sinh/bác sĩ, trong khi đó từ năm 2008 các quốc gia như: Philippin đã là: 3,1; Thái Lan
Ngành Điều dưỡng – Chìa khóa dẫn đến thành công

Ngành Điều dưỡng – Chìa khóa dẫn đến thành công

Điều dưỡng
Cả nước có khoảng hơn 81.200 Điều dưỡng viên, chiếm tỉ lệ trung bình là 1,5 Điều dưỡng/1 bác sĩ trong khi chuẩn của bộ Y tế đưa ra từ 3-3,5 Điều dưỡng viên/ 1 bác sĩ. Điều này dẫn đến một “cơn khát” Điều dưỡng viên phục vụ công tác khám chữa bệnh. Vì thế, sinh viên chọn ngành Điều dưỡng, được ví như tìm được chìa khóa dẫn đến thành công. Khan hiếm nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng ở nhiều quốc gia trên thế giới Nhật Bản là quốc gia có mức độ già hóa dân số nhanh chóng, áp lực đè nén lên hệ thống phúc lợi xã hội nước này đòi hỏi số lượng lớn điều dưỡng viên để chăm sóc những người cao tuổi. Bên cạnh những biện pháp cải thiện môi trường làm việc, tiền lương để thu hút nhân lực trong nước, chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định tuyển Điều dưỡng viên từ các nước ĐNÁ như  Indonesia, Philipp
Call Now ButtonTHẦY SƠN