Thứ Bảy, Tháng Hai 29

Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống các ngành Y tế

Trong quá trình phát triển của nhân loại, chăm sóc y tế đóng vai trò rất quan trọng. Để thực hiện mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh, người Điều dưỡng phải nhận biết đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu trình độ kiến thức trong từng hoạt động chuyên môn. Có thể thấy, vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống y tế là rất quan trọng.

I. Điều dưỡng và các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Điều dưỡng là một bộ phận quan trọng trong chăm sóc y tế, là trụ cột của hệ thống y tế. ở mỗi nước, muốn nâng cao chất lượng y tế phải chú trọng đến nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng. WHO khuyến cáo các nước xây dựng và phát triển điều dưỡng theo các định hướng:

Điều dưỡng là khoa học về chăm sóc bệnh nhân

Điều dưỡng là một ngành học

Điều dưỡng là một nghề chuyên nghiệp

Điều dưỡng là một nghề mang tính khoa học, nghệ thuật

Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống Y tế
Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống Y tế

II. Sự hình thành và phát triển của nghề Điều dưỡng

Con người là tài sản vô giá của xã hội, con người tồn tại và phát triển là do được đáp ứng các nhu cầu về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, trong cuộc sống con người không thể tự đáp ứng các nhu cầu mà cần có sự hỗ trợ của các thành viên khác trong cộng đồng. Khi có bệnh tật mọi người đều cần sự chăm sóc y tế để nhanh chóng phục hồi, lúc bình thường thì chăm sóc y tế giúp con người phòng tránh được bệnh tật.

III. Vị trí của ngành điều dưỡng tại Việt Nam

Ở Việt Nam, trước đây Điều dưỡng viên cũng được gọi chung là y tá. Tuy nhiên ngày nay, Điều dưỡng đã được tách ra là một nghề độc lập trong hệ thống y tế. Do đó người làm công tác Điều dưỡng được gọi là Điều dưỡng viên. Điều dưỡng viên hiện có nhiều cấp bậc, trình độ và đã được qui định rất cụ thể trong hệ thống ngạch bậc công chức theo các văn bản quy định của nhà nước.

Vị trí của ngành Điều dưỡng trong hệ thống Y tế
Vị trí của ngành Điều dưỡng và công việc hàng ngày

IV. Công việc của Điều dưỡng viên tại bệnh viện, cơ sở y tế

Dưới sự lãnh đạo của trưởng khoa thì công việc của Điều dưỡng viên như sau:

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh và thân nhân làm các thủ tục khám chữa bệnh theo đúng quy định;

Ghi chép sổ sách bệnh án;

Hàng ngày, theo dõi sức khỏe, trạng thái tâm lý của bệnh nhân;

Kịp thời báo cáo diễn biến cho bác sĩ và thực hiện các Y lệnh của bác sĩ;

Giúp người bệnh vận động – luyện tập – phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe;

Lắng nghe – chia sẻ – động viên, điều chỉnh tâm lí tinh thần cho người bệnh;

Hướng dẫn, phổ biến kiến thức cho người bệnh và thân nhân người bệnh cách phòng ngừa và tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

Quản lý và bảo quản thuốc, trang thiết bị, dụng cụ y khoa,…

Call Now ButtonTHẦY SƠN